De rechtsbijstandverzekering is eindelijk fiscaal aftrekbaar

Bouwgeschillen, echtscheidingen,… Je wilt ze zo vlug mogelijk achter je laten, ook als je het financieel minder breed hebt. Om rechtspraak zo toegankelijk mogelijk te maken voor het grote publiek werd de rechtsbijstandsverzekering hervormd.

Wat houdt een rechtsbijstandverzekering in?

Wanneer je een rechtsbijstandverzekering afsluit, hoef je niet meer te vrezen voor hoog oplopende advocaten- en gerechtskosten. Je krijgt juridisch advies en rechtsbijstand om een geschil minnelijk of via een rechtszaak te regelen. In het laatste geval krijg je de kosten van advocaat, experts en procedures terugbetaald.

Behoort rechtsbijstand niet bij de auto-, brand- of familiale verzekering?

Aan jouw autoverzekering, brandverzekering of familiale verzekering is er inderdaad een luik rechtsbijstand gekoppeld, de geïntegreerde rechtsbijstand.

Een aparte rechtsbijstandverzekering komt echter bij een pak meer geschillen tussenbeide en er doen zich geen belangenconflicten voor. Je krijgt dus altijd de kans om je te verdedigen of jouw gelijk te krijgen op een menswaardige manier.

Belastingvoordeel op verzekeringspremies van rechtsbijstandverzekering

Om een bredere laag van de bevolking aan te spreken, is de rechtsbijstandverzekering nu hervormd. Het toegankelijker maken van justitie is op 5 april goedgekeurd door de Kamer van volksvertegenwoordigers. De wet voert een belastingvermindering in voor de premies van de rechtsbijstandverzekering. Die voldoen aan een aantal voorwaarden inzake gedekte risico’s, minimale dekking, waarborg en wachttijden.

De verzekeringnemer kan tot 310 euro premie per jaar inbrengen. Vanaf het aanslagjaar 2020 kan dat een belastingvermindering opleveren van 124 euro.

Geïnteresseerd in deze aparte rechtsbijstandverzekering?

Vraag gerust meer informatie aan onze verzekeringsadviseurs.

CONTACTEER ONS